Prodajne uspešnice

Kategorije

Informacije

Proizvajalci

Novosti

Akcije

Dobavitelji

Ni dobaviteljev

Pogoji nagradne igre

Splošne določbe

Trgovina Ritoša d.o.o., Kajuhova 28, 6310 Izola, Slovenija. (v nadaljevanju organizator ali Trgovina Ritoša), prireja nagradno igro za reklamne namene.

Lokacija nagradnih iger

Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so organizirane na Facebook profilu Trgovina Ritoša - prodaja in servis koles ter smučarske opreme ali Instagram profilu ritosa.si.

Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija podjetja in povezanih ponudnikov športne opreme.

Trajanje nagradnih iger

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradnih igrah, ki jih organizira Trgovina Ritoša, lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vse osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. Pogoje vam lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u in Instagramu-u, ki vsebuje ime in priimek). Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado.

Objava nagrajenca/ov

Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24ur objavljen na zgodbi (story) na zgoraj omenjenima Instagram in Facebook profiloma. Organizator nagrajenca napiše tudi v komentar pod objavo, kjer je nagradna igra potekala. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju. Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame. Nagrada se pošlje po pošti ali pa jo prevzame nagrajenec osebno po dogovoru z organizatorjem. Nagrajenec je lahko objavljen tudi na spletni strani www.ritosa.si, v kolikor je to napisano v objavi. V kolikor se nagrajenec ne javi v 30 dneh od zaključka nagradne igre, lahko organizator nagrado uporabi v druge namene.

Nagrade

Nagrade so navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,

  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Instagram,

  • Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.

  • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  • Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

  • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.

  • Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: [email protected]

Sodelovanje za pravne osebe

Organizator organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri objavi nagradne igre je jasno navedeno v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira. Z željo po sodelovanju smo vam na voljo na [email protected]

Končne določbe

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.ritosa.si. Pravila nagradne igre so tudi vedno javno objavljena pri objavi nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe so tudi objavljene.

Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).

Datum objave pravil

Pravila za nagradne igre veljajo od dne 24.5.2021 dalje.